2018-02-28 11:54:39

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije)

Srednja škola Tina Ujevića
Matice hrvatske 8
21276 Vrgorac

Klasa: 602-01/18-01/07
Urbroj: 2195-217-01-18-01
Vrgorac, 01. ožujka 2018.

                                                      

 

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za školsku ekskurziju učenika završnih razreda Srednje škole Tina Ujevića donijelo je odluku o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školsku ekskurziju). Rok dostave ponuda je od 01.03.2018. do 10.03.2018. godine. Otvaranje ponuda je u prostorijama škole 14.03.2018. godine u 10,00 sati. Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

                                                                                        Predsjednik povjerenstva

Obrazac možete preuzeti u privitku.


Srednja škola "Tin Ujević" Vrgorac