2020-05-25 10:31:47

RASPORED DOLASKA UČENIKA NA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

U prilogu (U OPŠIRNIJE) se nalazi raspored dolaska učenika na obranu završnog rada. Obrani mogu pristupiti učenici koji na kraju nastavne godine za učenike završnih razreda nisu negativno ocijenjeni. Učenici na obranu trebaju donijeti uvezana dva primjerka rada.


Srednja škola "Tin Ujević" Vrgorac