2020-07-02 11:18:37

DOPRINOS NASTAVI PROFESORA ZLATE KOVAČEVIĆ I SLAVENA TOLIĆA

Naši profesori ekonomske grupe predmeta, Zlata Kovačević i Slaven Tolić, i dalje vrijedno rade završetkom online nastave. Svoju stručnost i znanje ne samo da mogu potkrijepiti kvalitetno odrađenom nastavom, već u suradnji  sa Školskom knjigom sudjeluju u kreiranju  digitalnih sadržaja. Na ovaj način  pružaju podršku  nastavnicima u svom području  prateći suvremena kretanja u  odgoju i obrazovanju te stručno odgovaraju na didaktičko - metodičke i pedagoške zahtjeve današnje nastave. Tako su izradili multimedijalnu mentalnu mapu iz računovodstva za 1.,2. i 3. razred za Školsku knjigu. Digitalne sadržaje koje su smislili urednici, autori i naši profesori dostupni su u digitalnom sustavu udžbenika e-sfera. Klikom na sljedeće linkove i odabirom podrška nastavniku možete pogledati njihov rad.

 https://www.e-sfera.hr/udzbenicke-serije/podrska/6016865b-964e-4273-98c1-4d1af863a6b1

https://www.e-sfera.hr/udzbenicke-serije/podrska/e99b9379-c0d7-4c89-8d7e-51a09b6a6fd3

https://www.e-sfera.hr/udzbenicke-serije/podrska/e99b9379-c0d7-4c89-8d7e-51a09b6a6fd3


Srednja škola "Tin Ujević" Vrgorac