2020-10-16 09:22:16

ZAVOD ZA MARKETING U POLJOPRIVREDI, ZAGREB

Uključite se u istraživanje o imidžu poljoprivrede i Agronomskog fakulteta među srednjoškolcima, posebice maturantima. Upitnik će biti aktivan do 25. listopada 2020.

On-line anketa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-5UxYHuLEdeY1HIsdte3qQjoTMRCu4rDvJQ7P1p-xVpuY4A/viewform?usp=sf_link

 


Srednja škola "Tin Ujević" Vrgorac